આર એન્ડ ડી ટીમ
* સુઝહૂ કિન્કોઉ કોપર-સેન્ટ્રલ સાઉથ યુનિવર્સિટીનો ઉદ્યોગ-યુનિવર્સિટી-સંશોધન સહકારનો આધાર
* ન્યુ હાઇ-પર્ફોર્મન્સ એલોય મટિરિયલ એન્જિનિયરિંગ માટે સુઝહુ તકનીકી સંશોધન કેન્દ્ર
* જિઆંગસુ પોસ્ટ-ડોક્ટરલ ઇનોવેશન બેઝ

અમારું સ્થાપિત માનક
* રાષ્ટ્રીય માનક: અલ 2 ઓ 3 વિખેરીને મજબૂત તાંબાની શીટ (જીબી / ટી **** - 2016) જારી કરી
* ઉદ્યોગ ધોરણ: Al2O3 વિખેરીને તાંબાની લાકડી અને વાયર વાયએસ / T998-2014 ને મજબૂત બનાવ્યું
* ઉદ્યોગ ધોરણ: બેરિલિયમ કોપર ફોટોમોલ્ટિપ્લાયર ટ્યુબ માટે વપરાય છે

r-d